MERKEZ HAKKINDA

 Zirve Üniversitesi bünyesinde kurulan ORTADOĞU SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYVANCILIK, BİYOTEKNOLOJİ ve AGRO-EKOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (ZUHAM), ülkenin en önemli sorunlarından birisi olan nitelikli damızlık hayvan ihtiyacını dışarıya bağımlı olmadan karşılamak, yeni gen kaynaklarını sürdürülebilir şekilde üretmek, yerli gen kaynaklarını korumak ve muhafaza etmek, biyoteknoloji ile ilgili yeni yöntemler ve teknolojiler geliştirmek, modern çiftlik tesisi ile bölge ve ülke hayvancılığına endüstriyel bir ivme kazandırmak, döl kontrolü esas alınarak ulusal bir gen merkezi oluşturmak ve hayvan hastalıkları ile biyoteknolojik yöntemler ile mücadele etmek amacıyla kurulmuştur.  Anılan merkezin çalışma konularının başında hayvancılıkta biyoteknolojik yöntemler kullanılarak sürdürülebilir üretim konseptini yerleştirmek, uygulamalı araştırma yürütmek, yönetim ve organizasyon, ulusal bazda bir hayvan tanımlama sisteminin (ağının) kurulması,  hayvan refahı-sosyo-ekonomik araştırmalar,  büyük ve küçükbaş hayvan elit gen havuzu (çekirdek sürü) kurulması gelmektedir. 
Merkez bünyesinde 2 tip hayvansal üretim işletmesi bulunmaktadır. Biri Gaziantep Organize sanayi Bölgesine 20 km mesafede diğeri ise Beylerbeyi mekiindedir. Açık ve kapalı üretim modeli olmak üzere iki farklı üretim sisteminde küçükbaş hayvanların performansları değerlenddirilmektedir. bu veriler ışığında sağlanan tecrübeler üretici ile paylaşılmaktadır.